Schilder vacatures

Schilderbranche

Lees hier het laatste nieuws uit de schilderbranche, diverse tips en ontwikkelingen binnen het schildersvak!

Wet- en regelgeving

Eenmalige uitkering bij schildersziekte voor zzp-schilders

In 2019 kregen schilders in loondienst al een eenmalige uitkering van 21.000 euro bij het oplopen van schildersziekte. Dit gold destijds niet voor de zzp-schilders, maar dit is veranderd sinds januari 2023. Er is een nieuwe regeling dat zzp-schilders nu ook in aanmerking komen voor de eenmalige vergoeding van 21.000 euro.
Wet- en regelgeving

Boete werkgever bij onjuist werken met gevaarlijke stoffen

Schilders lopen risico's door werken op hoogtes, met machines en gevaarlijke stoffen. Vanaf 2022 is er strenger toezicht op bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet adequaat hebben geregeld, als gevolg van aanpassingen in de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Wet- en regelgeving

Chroom-6 schadeafhandeling nog te moeilijk

De boetes voor het niet in orde hebben van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zullen stijgen. De aanleiding hiervan is het drama in Tilburg waarbij medewerkers ziek werden na te hebben gewerkt met de kankerverwekkende stof Chroom-6. Deze boetes moeten leiden tot het veiliger en zorgvuldiger werken met gevaarlijke stoffen.
Wet- en regelgeving

Gaat de schilder cao weer veranderen?

In 2022 werden nieuwe cao-afspraken voor schilders gemaakt, waaronder automatische loonstijgingen die nu heroverwogen worden door werkgevers. FNV heeft inflatiecompensatie voor de lonen geregeld in sommige sectoren, waaronder schilders, maar een verwachte inflatie van 10% zou een faillissement betekenen voor de schilderssector volgens Henk den Boer.
Wet- en regelgeving

Subsidie voor rijksmonumenten

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kan je ieder jaar subsidie aanvragen voor onderhoudskosten die in het afgelopen jaar zijn gemaakt. Dit gebeurt omdat de kosten van restauratie en onderhoud duur uit kunnen vallen. De aanvraagperiode hiervan is altijd tussen 1 maart en 30 april. Hoe je hiervoor in aanmerking komt, lees je in dit artikel.
Wet- en regelgeving

Strengere inspectie RI&E

De inspectie van de Nederlandse Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid controleert vanaf 1 oktober 2021 grondiger bij bedrijven of zij zich aan de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie houden. (RI&E). Zo is het mogelijk dat er tussentijds geïnspecteerd wordt en zijn er consequenties als de RI&E niet op orde is. Lees hier alles wat je moet weten over RI&E.
Wet- en regelgeving

Veiligheidsnorm steigers 2022

Per 2022 zijn de richtlijnen voor rolsteigers en kamersteigers aangepast. In 2020 zijn er 6 personen overleden door een ongeval met een steiger. Dit moet veiliger volgens de Europese normalisatie-organisatie in Brussel. (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022) De zogeheten EN 1004 norm is herzien en in dit artikel geven wij je een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.
Wet- en regelgeving

ZZP Schilders blijven verplicht sparen bij pensioenfonds

Ondanks de inspanningen van de ZZP belangenvereniging Zelfstandigen Bouw, heeft de rechter geoordeeld in het voordeel van het Bedrijfstak Pensioen Fonds (BPF), wat betekent dat schilders nog steeds verplicht zijn om hun pensioen op te bouwen via dit fonds, waardoor de verplichting om te sparen voor hun pensioen gehandhaafd blijft.