Schilders cao

Veel professionals zijn bekend met de term cao, maar voor degene die hier niet bekend mee zijn, wat betekent cao? Welke soorten cao's zijn er? Wat staat er precies in? Waar vind je jouw cao en wat kun je ermee? Vragen die in dit artikel beantwoord worden. Na het lezen van dit artikel is voor jou duidelijk wat de cao voor de schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf inhoudt.

Een cao, wat is dat precies?

Een cao is een onderlinge overeenkomst tussen werkgevers en werknemers. Collectieve Arbeids-Overeenkomst is de afkorting voor cao. Dit is een contract waarin een overeenkomst is opgenomen om jou als werknemer/werkgever te beschermen. Het contract is opgesteld door vakbonden, werkgevers en werkgeversorganisaties. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over loon, werktijden, toeslagen, vakantiedagen en pensioenen. Deze afspraken staan los van de individuele arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever, zoals de contractduur.

Werkgevers- en werknemersorganisaties

De belangrijkste taak van werkgeversorganisaties is het beschermen van de rechten van werkgevers. Samen vormen ze een standpunt tegen de regering en de arbeiders. De meeste bedrijven zijn aangesloten bij dergelijke organisaties, zoals de Verbond van Nederlandse Ondernemingen. Deze organisaties zijn belangrijke deelnemers aan de onderhandelingen die jaarlijks of tweejaarlijks worden gehouden.

Aan de andere kant hebben we werknemersorganisaties (vakbonden) die de rechten van werknemers beschermen. Ook deze organisaties vormen samen standpunten om vervolgens de confrontatie aan te gaan met overheid en werkgevers. Het doel hiervan is het ontwikkelen van gunstige arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Iedere werknemer heeft de mogelijkheid om zich aan te melden bij een zo’n organisatie, zoals de Nederlandse Federatie van Vakbonden.

De meest bekende werkgeversorganisaties zijn: VNO-NCW (Verbond van Nederlandse Ondernemingen- Nederlands Christelijk Werkgeversbond ) en MKB (Midden en Klein Bedrijf).

De meest bekende werknemersorganisaties zijn: FNV (Federatie Nederlands Vakbeweging), CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) en VCP (Vak-Centrale voor Professionals).

Schilders cao

Collectieve onderhandelingen

Collectieve onderhandelingen kunnen erg moeilijk zijn. Soms liggen de eisen van werkgevers en werknemers ver uit elkaar, waardoor onderhandelingen soms maanden of jaren duren. Soms is het nodig om werkgevers onder druk te zetten door bijvoorbeeld stakingen. Tegenwoordig komen stakingen in Nederland zelden voor, maar in andere delen van Europa wel. Als je als lid van een vakbond meedoet aan een staking, krijg je geen loon van je werkgever, maar wel een uitkering uit het stakingsfonds van de vakbond.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaard dat cao's doorgaans bindend zijn. De cao gaat dan in voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde sector. Ook als deze werkgevers en werknemers geen lid zijn van werkgeversorganisaties of vakbonden. Dit wordt een bedrijfstak-cao genoemd. Veel grote bedrijven hebben hun eigen cao: de ondernemings-cao. Hierin staan arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle medewerkers van de onderneming.

Groepen in de bouw

In de bouw onderscheiden we twee groepen: vakmensen en UTA-medewerkers. UTA is de afkorting van Uitvoerend Technisch Administratief. Het gaat daarbij met name om de volgende functies: :

  • Projectleider
  • Werkvoorbereider
  • Planner
  • Calculator
  • Uitvoerder
  • Medewerkers personeelszaken

Personeel UTA-medewerkers en vakmensen hebben dezelfde cao. De twee groepen verschillen echter veel van elkaar als je kijkt naar de voorwaarden binnen de cao. Zo is het maandinkomen van UTA-medewerkers relatief hoger dan dat van vakmensen.

Als jouw bedrijf of sector geen cao heeft, wordt er een arbeidsovereenkomst met jouw werkgever opgesteld. Hier gelden de algemene regels van het arbeidsrecht.

Schilder cao

Wat staat er in de cao?

Met behulp van een cao krijgt u helder inzicht in uw arbeidsvoorwaarden. Hoeveel vakanties heb ik? Kan ik loonsverhoging krijgen? Krijg ik overwerktoeslag? Als ik ziek word, krijg ik dan doorbetaald? Deze vragen worden beantwoord in uw cao. Hier zijn enkele voorbeelden van zaken die je erin terug zult vinden:

Aantal vakantiedagen
Weet je niet zeker hoeveel vakantie- en vrije dagen je kunt krijgen? In je cao lees je hier meer over.

Arbeidsduur en werktijden
Ben jij verplicht om op zondag te werken? Kijk in jouw cao voor meer duidelijkheid over de regeling van jouw werktijden en arbeidsduur.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid
Werken op hoogtes en tijdens slecht weer? Check je rechten op grond van de cao.

Inkomens
Hier wordt het inkomen van elke leeftijd uitgedrukt in een salarisschaal. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bouwplaat werknemers, UTA-medewerkers en de algemene werknemer.

Toeslagen en vergoedingen
Moet je in de avond en het weekend overwerken? Kijk dan snel hoeveel procent toeslag je kunt krijgen.

Wat verder opvalt?
Wat opvalt aan de arbeidsvoorwaardes van een Schilder is dat er veel rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden. Wanneer het weer te warm of te koud is, is er sprake van onwerkbaar weer. Als dit het geval is, kan je als werknemer de bouwplaats verlaten. Dit geldt echter ook voor een aantal functies in de timmerindustrie.

Waar vind je jouw cao?

Op de website van fnv.nl vind je jouw cao die past bij jouw specifieke branche. De cao voor schilders behoort tot de bouw- en woningbouw sector. De volgende documenten zijn van belang voor de schilderbranche;

Hier vind je de Schilder cao: cao Schilders - FNV

Aanvullende wijzigingen cao: gewijzigde cao artikelen onwerkbaar weer 1-1-21 (fnv.nl)

In de aanvullende wijzigingen cao komen een aantal interessante wijzingen aanbod omtrent onwerkbaar weer.

Contact

Interesse om een BBL opleiding te gaan volgen? Laat ons je dan verder helpen.

Vul hieronder je gegevens in en verstuur ze naar ons. Wij nemen z.s.m. contact met je op.