Schilder vacatures

Boete werkgever bij onjuist werken met gevaarlijke stoffen

Publicatiedatum 4 september 2023
Wijzigingsdatum 21 november 2023

Werken als schilder neemt bepaalde risico's met zich mee. Zo werkt een schilder regelmatig op aanzienlijke hoogtes en komt een schilder ook veel met machines en (gevaarlijke) stoffen in aanraking. Op het gebied van werken met gevaarlijke stoffen is er voor werkgevers sinds februari 2022 iets veranderd. Sinds februari is de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden Arbeidsinspectie aangepast door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er gaat een stuk strenger worden opgetreden tegen bedrijven, die het registreren en beoordelen van gevaarlijke stoffen waarmee gewerkt wordt binnen hun bedrijf niet op orde hebben.

Registratie en beoordeling niet op orde

Deze aanpassing komt voort naar aanleiding van uitkomsten van inspecties die de laatste jaren zijn uitgevoerd en waaruit bleek dat heel veel bedrijven het registreren en beoordelen van gevaarlijke stoffen niet goed op orde hadden. Veel bedrijven gingen pas aan de slag met het gevaarlijke stoffendeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E) als de inspectie bij ze langs was geweest.

Direct een boete of alsnog een waarschuwing

Anders dan voorheen krijgen bedrijven bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E nu direct een boete. Ook is het boete bedrag verhoogd naar maar liefst €5.000. In het verleden kreeg men pas een boete nadat er eerst een waarschuwing was gegeven. Als na de waarschuwing bij een her inspectie bleek dat de zaken alsnog niet op orde waren, dan werd er pas een boete uitgedeeld. Een waarschuwing kun je nog wel krijgen als er in het ‘stoffendeel’ van de RI&E een kleine fout zit, echter als er niet voldaan wordt aan deze waarschuwing, dan krijgt het betreffende bedrijf alsnog een boete van €3.000. De regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (veel schildersbedrijven) zijn overigens niet veranderd, maar de inspectie gaat strenger handhaven om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te voorkomen.

Schadelijk voor gezondheid werknemers

Door beroepsziekten sterven er jaarlijks zo'n 3.000 werknemers. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze blootstelling kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers en kan leiden tot ernstige beroepsziekten. Los van een dodelijke afloop bij het oplopen van een beroepsziekte zijn er ook heel veel werknemers die onherstelbare gezondheidsschade oplopen, zo stelt de overheid.

RI&E opstellen verplicht

Het opstellen van een RI&E is voor alle werkgevers verplicht. Tijdens het opstellen van een RI&E wordt er een inventarisatie gedaan van alle risico’s voor zowel gezondheid en veiligheid die op de werkvloer voor kunnen komen. Ook wordt er een plan van aanpak uitgewerkt van die risico’s. Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht om voor die stoffen specifiek aandacht te geven in de RI&E. In artikel 4.2 van het Arbobesluit (een uitwerking van de Arbowet, waar de regels in staan waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan) zijn deze aanvullende verplichtingen vastgelegd. Zo moet hier onder andere in staan welke blootstelling aan welke gevaarlijke stoffen mogelijk is en welke maatregelen er door de werkgever genomen worden, zodat er geen gezondheidsschade ontstaat als gevolg van het werken met deze stoffen. Dit alles met name om te voorkomen dat er ernstige gezondheidsschades ontstaan, doordat werkgevers de inventarisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de maatregelen niet op orde hebben.

Contact

Ben je bezig met het zoeken naar een (nieuwe) baan als Schilder en heb je op SchilderVacature.nl één of meerdere vacatures gevonden waar je op wilt solliciteren maar nog vragen over hebt, of heb je na het lezen van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen? Gebruik dan onderstaand contactformulier om je vragen te stellen en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Contactformulier