Subsidie rijksmonumenten met woonfunctie

3 March, 2023
Categorie:
Algemeen SchilderNieuws
Economisch SchilderNieuws

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kan je ieder jaar subsidie aanvragen voor onderhoudskosten die in het afgelopen jaar zijn gemaakt. De overheid komt hierbij eigenaren tegemoet, omdat de kosten van restauratie en onderhoud duur uit kunnen vallen. De aanvraagperiode hiervan is altijd tussen 1 maart en 30 april. Hoe je hiervoor in aanmerking komt, lees je in dit artikel. Door deze extra financiële steun vanuit de overheid zal er meer vraag zijn naar mensen die werkzaam zijn in de bouw- en schildersbranche.


Wat is de woonhuissubsidie?

De woonhuissubsidie is een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid voor eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie. Het doel van de subsidie is het behoud van het cultureel erfgoed van Nederland te stimuleren en eigenaren te ondersteunen in de kosten van het onderhoud en de restauratie van hun monumentale panden. 


Gebruik woonhuissubsidie

De woonhuissubsidie kan worden gebruikt voor verschillende soorten werkzaamheden, zoals het repareren van gevels en daken, het herstellen van historische elementen zoals schilderwerk, ornamenten en glas-in-loodramen en het verbeteren van de energieprestaties van het pand. De subsidie kan worden aangevraagd voor zowel regulier onderhoud als voor grootschalige restauratieprojecten. 


Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Het subsidiepercentage is vastgesteld op 38% van de onderhoudskosten. Dit percentage kan naar beneden worden bijgesteld als er veel aanvragen gedaan worden. Voor de periode 2020-2023 was er een bedrag van 200 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 132 miljoen is gebruikt in de eerste drie jaar. Voor 2023 is er nog 68 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt eerlijk verdeeld onder alle aanvragen.


Wie komt in aanmerking voor de woonhuissubsidie?

Om in aanmerking te komen voor de woonhuissubsidie, moet het pand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een rijksmonument zijn met een woonfunctie. Dat wil zeggen dat het pand een beschermde status heeft vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en dat er permanent in wordt gewoond. Op de pagina van de rijksoverheid over subsidie woonhuismonumenten kan je alles vinden over de regeling en hoe je de subsidie aan kan vragen

Onze socials
Vacatures, carrièreadvies & meer
SchilderVacature.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.